Bölja – Antonsson – Engman, Rallarnas Visor, skratt

Foto: Börje Dahrén